Od roku 1993 se zajímám o ekonomické souvislosti a kořeny ekologické krize, o kritiku středoproudé ekonomické teorie a o tzv. ekonomické alternativy, ať už jde o sociální podnikání, družstva či o formálně neorganizované, nepeněžní či tradiční iniciativy, které se vzpírají růstovému modelu ekonomiky a usilují o způsoby uspokojování našich materiálních potřeb přátelštější lidem, místním komunitám i přírodě. Od roku 2008 mám možnost tato témata intenzivněji rozvíjet spolu s kolegy a studenty na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií v Brně, navíc publikuji také popularizační články a rozhovory a od roku 2007 se každoročně oganizačně podílím na diskusních seminářích pro veřejnost typu „otevřený prostor“, pořádaných Trastem pro ekonomiku a společnost, s tématikou alternativ v ekonomice a v ekonomii, a spolu s přáteli edituji sborníčky z těchto seminářů.

Cílem těchto webových stránek je především dát dohromady některé mé výraznější články a další publikace a výstupy tak, aby byly dostupnější po zájemce o mou práci z řad kolegů, přátel, studentů i veřejnosti. Dále také poskytnout informace o mých knížkách či o knížkách, případně filmech, na nichž jsem se nějak podílela: O čem jsou? Kde je sehnat? Do třetice bych ráda v rámci těchto stránek nabídla odkazy na některé zajímavé stránky, včetně svého vlastního blogu, a budou-li síly stačit,  tak občas i nějakou tu aktualitu. Stránky mají i skromnější anglickou mutaci, kde plánuji především nabídnout své texty a další výstupy v angličtině.